അദ്ദേഹം നല്ലൊരു ഭർത്താവുമാണ് നല്ലൊരു ഡ്രൈവറാണ് ; പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ ഭർത്താവിന് ജീപ്പ് മെറിഡിയൻ സമ്മാനമായി നൽകി ശ്വേതാ മേനോൻ

പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ ഭർത്താവിന് ജീപ്പ് മെറിഡിയൻ സമ്മാനമായി നൽകി ചലച്ചിത്രതാരം ശ്വേതാ മേനോൻ. 32.40 ലക്ഷം രൂപ വരുന്ന വാഹനമാണ് ഭർത്താവ് ശ്രീവത്സൻ മേനോന് ശ്വേതാ മേനോൻ നൽകിയത്. കൊച്ചിയിലെ ജീപ്പ് വിതരണക്കാരായ പിനാക്കിൾ ജീപ്പിൽ നിന്നാണ് ശ്വേത വാഹനം ഭർത്താവിന് വേണ്ടി സ്വാന്തമാക്കിയത്.

എല്ലാ പിറന്നാൾ ദിനത്തിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഗിഫ്റ്റ് ഭർത്താവിന് നല്കാറുണ്ടെന്നും അത് പോലെ തന്റെ പിറന്നാളിനും അദ്ദേഹം ഗിഫ്റ്റ് നല്കാറുണ്ടെന്നും ശ്വേതാ മേനോൻ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം നല്ലൊരു ഭർത്താവുമാണ് നല്ലൊരു ഡ്രൈവറുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്തവണ കുറച്ച് വിലകൂടിയ സമ്മാനമാണ് നൽകുന്നതെന്നും ശ്വേതാ മേനോൻ പറഞ്ഞു.

അറുപതിൽ അധീകം സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുള്ള വാഹനമാണ് ജീപ്പ് മെറിഡിയൻ. പ്രീമിയം ലുക്കിൽ വിട്ട് വീഴ്ചയില്ലാത്ത വാഹനം ഡീസൽ എഞ്ചിനുമായാണ് എത്തിയത്. ഏത് റോഡിലും യാത്രാസുഖം നൽകുന്ന നിർമ്മാണ നിലവാരമാണ് ജീപ്പ് മെറിഡിയൻ കാഴ്ചവെക്കുന്നത്.