നടൻ ശ്രീനിവാസന്റെ അകൗണ്ട് ഫേസ്‌ബുക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു ; കാരണം തുറന്ന് പറഞ്ഞ് ശ്രീനിവാസൻ

നടനും സംവിധായകനുമായ ശ്രീനിവാസൻ അടുത്ത കാലത്താണ് ഫേസ്‌ബുക്കിൽ അകൗണ്ട് തുടങ്ങി സജീവമായത്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസമായി ശ്രീനിവാസന് ഫേസ്‌ബുക്കിൽ വരാൻ സാധിച്ചില്ല തന്റെ അകൗണ്ട് ഫേസ്‌ബുക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു എന്ന് ശ്രീനിവാസൻ പറഞ്ഞു. താനൊരു യന്ത്രമനുഷ്യൻ ആണോ എന്ന ഫേസ്‌ബുക്കിന്റെ സംശയമാണ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ കാരണമായതെന്നും കൂടുതൽ ഫ്രണ്ട് റിക്ക്വസ്റ്റുകൾ വന്നതാണ് ഫേസ്ബുക്കിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബ്ലോക്ക് മാറിയ ശേഷം ഫേസ്‌ബുക്കിൽ കൂടിയാണ് ശ്രീനിവാസൻ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് പോസ്റ്റിന്റെ പൂർണ രൂപം ഇങ്ങനെ

വെറുമൊരു മനുഷ്യനായ എന്നെ യന്ത്രമനുഷ്യനായി തെറ്റുധരിച്ചില്ലേ ? ഒറിജിനൽ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം ഞൊടിയിടയിൽ ഉണ്ടായ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ബാഹുല്യം കണ്ടു ഫേസ്ബുക് എന്നെ യന്ത്രമനുഷ്യനായി തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ബ്ലോക് ചെയ്തുകളഞ്ഞു! അതുകൊണ്ടു കുറച്ചു മാസങ്ങളായി എനിക്ക് ഫേസ്ബുക് അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഫെയ്ക്കൻമാരും ഫേസ്ബുക്കും തമ്മിൽ ഒരു അന്തർധാര സജീവമല്ലേ എന്നും ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു. എന്തായാലും മകൻ വിനീതിന്റെ സുഹൃത്തും, ഫേസ്ബുക് തൊഴിലാളിയും, നടനുമായ ജിനു ബെൻ അതി സാഹസികമായി ഒരു യന്തിര മനുഷ്യൻ ആയി മാറുമായിരുന്ന എന്നെ യഥാർത്ഥ മനിതനാക്കി രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനിമുതൽ ഒരു പച്ച മനുഷ്യനായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും.