റെക്കോർഡ് നേട്ടവുമായി മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരുന്ന സ്വർണവിലയിൽ രണ്ടാഴ്ചയിൽ ആദ്യമായി ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി

കൊച്ചി: റെക്കോർഡ് നേട്ടവുമായി മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരുന്ന സ്വർണവിലയിൽ രണ്ടാഴ്ചയിൽ ആദ്യമായി ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 400 രൂപ കുറഞ്ഞു പവന് വില 41600 രൂപയായി. അമേരിക്ക – ചൈന വ്യാപാര യുദ്ധവും ഡോളർ മൂല്യം ഉയർന്നതും ആഗോള സാമ്പത്തിക തകർച്ചയും സ്വർണ്ണ വിലയിൽ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകുന്നതിനു കാരണമായി. നിലവിൽ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്റെ വില 30 രൂപ കുറഞ്ഞ് 5200 രൂപയായി.

ജൂലൈ മുതലുള്ള കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ 5500 രൂപയോളമാണ് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഉണ്ടായ വർദ്ധനവ്. ജൂലൈ ആദ്യവാരം ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് വില 36160 രൂപയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു തവണ 35,800 രൂപയിലേക്ക് വില താഴുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നീട് ഓരോ പടിയായി സ്വർണ്ണ വില ഉയരുകയും റെക്കോർഡ് ഭേദിക്കുകയുമായിരുന്നു. കോവിഡ് സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തിലേക്ക് നിക്ഷേപകർ കൂടിവരുന്നത് വില ഗണ്യമായരീതിയിൽ ഉയരാൻ കാരണമായി. കൂടാതെ ഡോളറിന്റെ മൂല്യം ഉയർന്നതും ചൈന – അമേരിക്ക വ്യാപാര യുദ്ധവും സ്വർണ്ണവിലയിൽ പ്രതിഫലനമുണ്ടാക്കി.