സരിത്തിന്റെ മൊഴിയിൽ റൈഡ് ; കോഴിക്കോട്ടെ ഹെസ ജ്വല്ലറിയിലെ മുഴുവൻ സ്വർണവും അനധികൃതം കസ്റ്റംസ് പിടിച്ചെടുത്തു

കോഴിക്കോട്: വിവാദ സ്വർണക്കടത്ത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജ്വല്ലറിയിൽ കസ്റ്റംസ് റൈഡ്. കോഴിക്കോട്ടെ ഹെസ ജ്വല്ലറിയിലാണ് റൈഡ് നടത്തിയത്. സ്വർണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതി സരിത്തിന്റെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റൈഡ് നടന്നത്.

കസ്റ്റംസ് റെയ്‌ഡിൽ ജ്വല്ലറിയിലെ മുഴുവൻ സ്വർണവും അനധികൃതമാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും. ജ്വല്ലറിയിലെ മുഴുവൻ സ്വർണവും പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു. സ്വർണക്കടത്ത് കാരിൽ നിന്നും സ്വർണം വാങ്ങിയതായുള്ള തെളിവുകളും കസ്റ്റംസിന് ലഭിച്ചു. രണ്ട് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.