രജിത്ത് കുമാർ ഇടി കൊണ്ടതും കൈ ഒടിഞ്ഞതും ടാസ്കിന്റെ ഭാഗം മുളക് തേച്ചത് അപരാധം; സന്തോഷ്‌ പണ്ഡിറ്റിന്റെ കുറിപ്പ് വൈറലാകുന്നു

ബിഗ്‌ബോസിൽ നിന്നും പുറത്തായ ഡോ രജിത്ത് കുമാറിനെ കുറിച്ചു ആക്ടർ സന്തോഷ്‌ പണ്ഡിറ്റിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പ് വൈറലാകുകയാണ്. സാറിനെ ഇടിച്ചവരെ, സാറിന്റെ കൈ ഓടിച്ചവരെയൊക്കെ ടാസ്കിന്റെ ഭാഗമാണെന്നു പറഞ്ഞു വെറുതെ വിട്ടു. പക്ഷെ രജിത് സർ ചെയ്ത ചെറിയ തെറ്റുകളെപോലും ക്ഷമിക്കാതെ അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കിയ നടപടിയിൽ ഒരുപാട് വിഷമമുണ്ടെന്നും ഇത്തവണത്തെ വിന്നർ അദ്ദേഹം ആകുമെന്നായിരുന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചതെന്നും സന്തോഷ്‌ പണ്ഡിറ്റ്‌ തന്റെ കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറിപ്പിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം വായിക്കാം…

പണ്ഡിറ്റിന്ടെ “ബിഗ് ബോസ്സ്” നിരീക്ഷണം.. പാവം Dr. രജിത് സാ൪ പരിപാടിയില് നിന്നും ഔട്ടായതില് വിഷമം ഉണ്ടേ. ഇത്തവണത്തെ വിന്ന൪ ആകുമെന്നും flat അദ്ദേഹം തന്നെ നേടുമെന്നാണ് കരുതിയത്. പക്ഷേ..സാറിനെ ഇടിച്ചവനെ ടാസ്കിന്ടെ ഭാഗമെന്നും പറഞ്ഞ് വെറുതെ വിട്ടു, രണ്ടാമത് കൈ ഒടിയാൻ കാരണമായവരെ ടാസ്കിന്ടെ ഭാ ഗമാണെന്ന രീതിയില് വെറുതെ വിട്ടു. എന്നാല് സാറിന്ടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു തെറ്റു സംഭവിച്ചപ്പോള് ഉടനെ പറഞ്ഞ് വിട്ടു. അപ്പോള് ടാസ്കിന്ടെ ഭാഗമെന്ന നീതി കിട്ടിയില്ല.

രജിത് സർ നു എന്തെല്ലാം പരുക്കുകൾ പറ്റിയതാണെന്ന് കൂടി ഓ൪ക്കണമായിരുന്നു. ഒരു അധ്യാപകനെ ഇങ്ങനെ പ്രേക്ഷകരുടെ മുമ്പില് തേജോവധം ചെയ്യണ്ടിയിരുന്നില്ല. ഈ വിഷയം ഇങ്ങനെ ഊതി വീർപ്പിച്ചു അയാളെ അപമാനിച്ചു നാണം കെടുത്തേണ്ടിയിരുന്നില്ല. (വാല് കഷ്ണം..അകത്തായാലും, പുറത്തായാലും രജിത് സാറിന് കട്ട സപ്പോ൪ട്ട്. ഒരേ ഒരു രാജാവ് രജിത് സാ൪ ആണേ.. ഞാനിതു വരെ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഉടനെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ കയറിക്കൂടിയത് കോടിക്കണക്കിനു വരുന്ന മലയാളികളുടെ ഹൃദയത്തിലാണ്… നിങ്ങൾ എവിടെയും തോൽക്കുന്നില്ല സാ൪) Pl comment by Santhosh Pandit (മറയില്ലാത്ത വാക്കുകൾ മായമില്ലാത്ത പ്രവർത്തികൾ, ആയിരം സംസ്‌കാരിക നായക൯മാർക് അര പണ്ഡിറ്റ്)