ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് കൊറോണ കാലമെന്നു ഡോ വിനോദ് ബി നായർ:- കുറിപ്പ്

ലോകമാകമാനം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന കൊറോണ വൈറസ് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവൻ അപഹരിക്കുകയും നിരവധി ആളുകൾക്ക് വൈറസ് ബാധയേൽക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനായി വ്യക്തി ശുചിത്വം എന്നന്നേക്കുമായി പാലിക്കേണ്ടി വരും. കൊറോണക്കെതിരെ ഹേർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി (herd immunity) എന്ന പ്രതിഭാസം പതുക്കെപ്പതുക്കെ നിലവിൽ വരും. അതായത് പുതിയതായി ഭൂമിയിൽ ഉടലെടുത്ത ഒരു അണുവിനെതിരെ മനുഷ്യസമൂഹത്തിന് മൊത്തത്തിൽ ഉടലെടുക്കുന്ന പ്രതിരോധ ശക്തിയാണ് ഹേർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി. എന്നു വച്ചാൽ പണ്ട് തുടക്കത്തിൽ മാരകമായിരുന്ന പല അണുബാധകളും ഇന്ന് അത്ര മാരകമേയല്ല എന്ന പ്രതിഭാസം. ഡോ വിനോദ് ബി നായരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പ് വായിക്കാം…

ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് കൊറോണാ കാലം. നമ്മൾ നിപയെ ‘കീഴടക്കിയത്’ പോലെ കൊറോണ ഉടൻ അപ്രത്യക്ഷമാകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. ഇനിയും കുറേ നാൾ ഭൂമി കൊറോണയുടേത് കൂടി തന്നെയായിരിക്കും. അതു മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കുവാൻ പഠിക്കുകയാണ് ബുദ്ധി.

വ്യക്തിശുചിത്വം എന്നെന്നേക്കുമായി പാലിക്കേണ്ടി വരും. കൊറോണക്കെതിരെ ഹേർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി (herd immunity) എന്ന പ്രതിഭാസം പതുക്കെപ്പതുക്കെ നിലവിൽ വരും. അതായത് പുതിയതായി ഭൂമിയിൽ ഉടലെടുത്ത ഒരു അണുവിനെതിരെ മനുഷ്യസമൂഹത്തിന് മൊത്തത്തിൽ ഉടലെടുക്കുന്ന പ്രതിരോധ ശക്തിയാണ് ഹേർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി. എന്നു വച്ചാൽ പണ്ട് തുടക്കത്തിൽ മാരകമായിരുന്ന പല അണുബാധകളും ഇന്ന് അത്ര മാരകമേയല്ല എന്ന പ്രതിഭാസം.

അതിൻ്റെ ചെറിയ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. സായിപ്പിന് തട്ടുകടയിൽ നിന്ന് കഴിച്ചാൽ വയറിളക്കം വരുമെങ്കിലും, നാട്ടുകാരൻ തട്ടുകടയിൽ നിന്ന് കഴിച്ചാൽ വയറിളക്കം വരണമെന്നില്ല. അത് നാട്ടുകാർക്ക് ആ വയറിളക്കമുണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയക്കെതിരെ ഹേർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്.

ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ കൊറോണയുടെ ആദ്യദിനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതം ക്രമേണ സാധാരണഗതിയിൽ ആവും. പക്ഷേ ആദ്യദിനങ്ങൾ വളരെ പ്രസക്തമാണ്. എല്ലാ സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങളും കർശനമായി പാലിക്കേണ്ടതാണ്.