ബിഹാറിൽ മഹാസഖ്യം മുന്നിലെത്തുമെന്ന് ടൈംസ് നൗ-സീ വോട്ടർ എക്സിറ്റ് പോൾ സർവേ ഫലം

കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന ബീഹാറിൽ തൂക്ക് മന്ത്രി സഭയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് ടൈംസ് നൗ-സീ വോട്ടർ എക്സിറ്റ് പോൾ സർവേ ഫലം. മഹാസഖ്യം മുന്നിലെത്തുമെന്നാണ് സർവേഫലം പറയുന്നത്.

മഹാ സഖ്യത്തിന് 120 സീറ്റും എൻഡിഎ യ്ക്ക് 116 സീറ്റും ലഭിക്കുമെന്നാണ് ടൈംസ് നൗ-സീ വോട്ടർ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലം പറയുന്നത്. നവംബർ 10 നാണ് വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കുക.

അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തു