കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് നടത്തും

ന്യൂഡൽഹി: കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് നടത്തും. ഡൽഹി ഉൾപ്പെടെയുള്ള എട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായാണ് പ്രധാനമന്ത്രി കോൺഫറൻസ് നടത്തുന്നത്. നിലവിലെ സാഹചര്യം വിലയിരുത്തും. കൂടാതെ കോവിഡ് വാക്‌സിൻ വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള നടപടികളും ചർച്ച ചെയ്യും.

അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തു