മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി സിഎം രവീന്ദ്രൻ വീണ്ടും ആശുപത്രിയിൽ

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി സിഎം രവീന്ദ്രൻ വീണ്ടും ആശുപത്രിയിൽ. കോവിഡിനെ തുടർന്നുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നത്തിനാണ് രവീന്ദ്രനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. മറ്റന്നാൾ എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു.

നേരത്തെ രണ്ട് തവണ നോട്ടീസ് നല്കിയപ്പോഴും രവീന്ദ്രൻ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഹാജരാകാൻ പറ്റില്ലെന്ന് എൻഫോഴ്‌മെന്റിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തു